4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara ilişkin  BİLGİ NOTU

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının ülkemize giriş ve çıkışları bir program vasıtasıyla kayıt altına alınmaktadır. Ancak, Suriye?de yaşanan savaş ve olağanüstü durum nedeniyle bu taşıtların bir kısmı gümrük kapıları dışında yerlerden giriş yapmak zorunda kalmışlar bu nedenle bir gümrük kaydı yapılamamıştır

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar?a, 9/1/2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2015/8352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen geçici madde, gümrük kaydı bulunmayan söz konusu taşıtların 6 (altı) ay içerisinde geçici ithalat rejimi kapsamına alınmasını düzenlemektedir.

Söz konusu düzenleme, ülkemizde herhangi bir gümrük ve trafik kaydı olmayan Suriye plakalı taşıtların kayıt altına alınmasını, ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesini sağlayacaktır.