Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından EK’li “Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı?ekli dosyada  bilgilerinize sunarız

4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU TASARISI  ( ilgili maddeler  MADDE 30 ila 46  MADDELER ARASINDADIR.

 

Ek:  TASARI