3921.90.60.00.11(Polietilenden olanlar) ve 3921.90.60.00.12 (Poliüretanlardan olanlar) GTİP numarasında kayıtlı ve ticari hayatta “branda mensucat”

Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/4) sırası, -Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. nin imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların ise suni deri ve kösele kapsamında 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/6-a) sırası, uyarınca ithal veya tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Ancak, TGTC nin 39 uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B) bölümünün 4 veya 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından, ithal veya tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

EK:   3921.90.60.00.11 ve 3921.90.60.00.12 G.T.İ.P numaralı ürünlere uygulanacak KDV oranı