2019/23 SAYILI GGM GENELGESİ – GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN 24 NOLU KUTUCUĞUNUN DOLDURULMASI

Gümrük beyannamelerinin 24 no’lu kutucuğunun  doldurulmasında kullanılacak kodlar 2019/23 sayılı genelgenin ekinde  “Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No’lu Kutusunda Kullanılması Gereken Kodlar”…

İZTO Online Satış İşlemleri Hakkıda

10.06.2019 tarihi itibariyle İzmir Ticaret Odasında menşe ve dolaşım belgelerinin satışı online olarak gerçekleştirilecektir. İZTO’nun duyurusu ekte bilgilerinize sunulmuştur.   Ayrıntılı bilgi için: İZTO Online Satış…

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ - DİR Kapsamında Eşdeğer Eşya Kullanımı

2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde 17.08.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı için 2010 yılından itibaren…

ISO 500 2018 LİSTESİ AÇIKLANDI

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmalar sonucunda “ISO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018” listesi açıklandı. Buna göre 79 Milyar TL ile üretimden satışlar, 89 Milyar TL net satış, 37 milyar…

YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ

24.05.2019 tarihli yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanmıştır. DETAY GTIP EŞYANIN TANIMI GEÇERLİLİK BAŞLAMA TARİHİ TR350000190082 901811000000 EKG ELEKTRODU ... 24.05.2019   Ayrıntılı…

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ - “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Duyurusu

İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden alınan 22.05.2019 tarih 182614 sayılı “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması” konulu yazı ekte sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi için: Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması…

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 205 4-Ç MADDESİ UYARINCA MENŞE İSPATI

AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlüklere tabi (ilave gümrük vergisine (İGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası önlemine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin…

27 MAYIS-02 HAZİRAN PETROKİMYASAL REFERANS KIYMETLERİ

27 Mayıs – 02 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli petrokimyasal ürünlere ait referans kıymetleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.   Ayrıntılı bilgi için: 27 MAYIS-02 HAZİRAN PETROKİMYASAL REFERANS KIYMETLER

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ - Menşe ve Dolaşım Belgelerinde Elektronik Mühür Ebatları Hakkındaki Duyurusu

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgeleri üzerinde yer alan ilgili gümrük idaresine ait elektronik mührün 30x30 ebatlarında olması gerekmektedir. Elektronik mührün…