VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ GGT SERİ NO:1

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri, Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere; 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğin…

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 23.04.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yürürlük tarihleri hakkında ayrıntılar aşağıda yer almaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları…

2019/8 Sayılı Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi Genelgesi Yayımlandı

2019/8 Sayılı Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi Genelgesi Yayımlandı Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında,…

CIF%1 Bedelinin Ödenerek Gümrük İşlemlerinin Devam Ettirilmesinde dikkat edilecek hususlar

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 43016158-28.03.2019 Sayı Tarihli Yazılarında: CIF%1 talebinin 1 defaya mahsus yapılabileceği, CIF%1 ödenen eşya için Tasfiye Yönetmeliğinin 67’nci maddesine…

2019/4 SAYILI Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamındaki Kontrol Belgeleri TPS’de

2019/10 sayılı genelge ile; Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4) uyarınca Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen…

Merkez Bankası İhracat Genelgesinde Değişiklik

Merkez Bankasının İhracat Genelgesinin “İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler” başlıklı 22’nci maddesinin 1’inci paragrafında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı…

Şubat 2019 Dış Ticaret Endeksleri

TÜİK’in 10.04.2019 tarihinde yayımladığı Dış Ticaret Endeksleri Şubat 2019 verilerine göre; ihracat birim değer endeksi %6,3 azalırken ihracat miktar endeksi %10,3 arttı.   İthalat birim değer endeksi %1,2 azalırken ithalat…

ABD, 03 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS/GSP) dışına alıyor!

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından başlatılan gözden geçirme süresi sonucunda kişi başı milli gelir, yoksulluk oranı, ihracattaki sektör ve pazar çeşitliliği gibi hususların Türkiye'nin ekonomik gelişiminin kanıtları…

'Büyük Taşınma' Gerçekleşti. İstanbul’da Hava yolu Gümrüğünün Yeni Kalbi: İstanbul Havalimanı

5 Nisan tarihinde başlayan ve 7 Nisan tarihinde sona eren büyük taşınma sonrasında, İstanbul Havalimanı kargo uçuşlarının da merkezi oldu. Yeni kurulan İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü idaresinde gümrük işlemleri…