TÜM İŞLEMLER ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile TİM Başkanı İsmail Gülle)

TÜM İŞLEMLER ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDAGümrüklerde ihracat işlemlerinde dijitalleşme atağı ile kâğıt devri son buluyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile TİM Başkanı İsmail Gülle'nin…

TS 1143 İÇTEN YANMALI MOTORLAR-DÖKME DEMİRDEN PİSTON SEGMANLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/6)

AmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.Standardın kapsamıMADDE…

TS 1035 CIVATALAR-MERKEZLEME CIVATASI-YAPRAK YAYLAR İÇİN, METRİK VİDALI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/7)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1035 (Aralık 2017) “Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. Standardın kapsamı MADDE…

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 25)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 158)

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir. “ 20…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE…

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No 2018-32-48 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2019-32-53

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53) Hazine ve Maliye Bakanlığından:03.03.2019…

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 28 – 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde…