Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…
Kızıllkaya Enformasyon

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)(2018KK-ENF. 201809-226)

Bu Tebliğin amacı, 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) çekme ve üfleme cam ile 70.05 G.T.P’i altında bulunan float cam
Kızıllkaya Enformasyon

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8)(2018KK-ENF. 201809-225)

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)
Kızıllkaya Enformasyon

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/31) (2018KK-ENF. 201809-224)

Bu Tebliğin amacı, 14/5/2017 tarihli ve 30066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11)
Kızıllkaya Enformasyon

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede... (Karar Sayısı: 132)(No: 2018/7) (2018KK-ENF. 201809-223)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi
Kızıllkaya Enformasyon

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) (2018KK-ENF. 201809-222)

Bu Tebliğ, 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) çerçevesinde...
Kızıllkaya Enformasyon

Debriyaj İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2018KK-Enf. 201809-221)

Bu Tebliğ, aşağıda GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)...
Kızıllkaya Enformasyon

Buğday Unu İhracat Yasağı (2018KK-Enf. 201809-220)

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.09.2018 tarihli ve 86859 sayılı yazıda özetle, İhracat Rejim Kararı’nın 3 üncü maddesinde yer alan yetki ve aynı...
Kızıllkaya Enformasyon

Duvar Kağıdı ve Yer Kaplamalarında Tarife Kontenjanı Açılması Hk. Tebliğ (2018KK-Enf. 201809-218)

Bu Tebliğ, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 9/8/2018 tarihli...