Kızıllkaya Enformasyon

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5)(2018KK-ENF. 201809-226)

Bu Tebliğin amacı, 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) çekme ve üfleme cam ile 70.05 G.T.P’i altında bulunan float cam
Kızıllkaya Enformasyon

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8)(2018KK-ENF. 201809-225)

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)
Kızıllkaya Enformasyon

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/31) (2018KK-ENF. 201809-224)

Bu Tebliğin amacı, 14/5/2017 tarihli ve 30066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11)
Kızıllkaya Enformasyon

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede... (Karar Sayısı: 132)(No: 2018/7) (2018KK-ENF. 201809-223)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi
Kızıllkaya Enformasyon

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) (2018KK-ENF. 201809-222)

Bu Tebliğ, 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) çerçevesinde...
Kızıllkaya Enformasyon

Debriyaj İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2018KK-Enf. 201809-221)

Bu Tebliğ, aşağıda GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)...
Kızıllkaya Enformasyon

Buğday Unu İhracat Yasağı (2018KK-Enf. 201809-220)

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.09.2018 tarihli ve 86859 sayılı yazıda özetle, İhracat Rejim Kararı’nın 3 üncü maddesinde yer alan yetki ve aynı...
Kızıllkaya Enformasyon

Duvar Kağıdı ve Yer Kaplamalarında Tarife Kontenjanı Açılması Hk. Tebliğ (2018KK-Enf. 201809-218)

Bu Tebliğ, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 9/8/2018 tarihli...