Kızıllkaya Enformasyon

Amerikan Pamuğu DİR'den Çıktı, İplikçinin Morali Bozuldu (2018KK-Enf. 201807-218)

Son 2 yıldır ABD menşeli pamuk ithalatına uygulanan yüzde 3’lük anti damping vergisinin yarattığı sıkıntılarla boğuşan iplik üreticilerinin şikayetleri, geçen ay Amerikan pamuğunun DİR (Dahilde İşleme Rejimi) listesinden...
Kızıllkaya Enformasyon

TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar Yanıcı Gazlar için Standardı ile İlgili Tebliğ (2018KK-Enf. 201807-217)

Bu standard, doğal gaz ve LPG ve benzeri gibi yanıcı gaz boru hatlarında kullanılan anma çapı DN 65’ten DN 300’e kadar olan dökme demirden mamul küresel vanalar...
Kızıllkaya Enformasyon

Serbest Bölgeler, İhracat ve Gümrüksüz Satış Mağazalarında KDV (2018KK-Enf. 201807-216)

(2.1.3.3.3.1.), (2.1.3.3.4.2.), (2.1.5.2.1.), (2.1.5.2.2.) bölümlerinde yer alan “atıklarının” ibareleri “atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının” olarak; (2.1.5.2.1.), (2.1.5.2.2.) bölümlerindeki “atıklarından” ibareleri “atıkları...

Ali Kemal diye başlar, Şark Bülbülü, Kibar Feyzo, İnek Şaban ve Gümrük Muhafaza Memuru Mehti diye biter...

Türk sinema tarihinin en iyi komedi oyuncusu olarak gösterilen ünlü komedyen.Kemal Sunal, 1944 yılında istanbul Küçükpazar semtinde, 3 kardeşin en büyüğü olarak doğdu. Annesi Saime Sunal, babası...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler (2018KK-Enf. 201807-214)

Düzenleme gereği, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların, istisna kapsamında, sadece gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere teslimi mümkün bulunduğundan, teslim aşamasında teslime konu malın...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrüksüz Satış Mağazalarında ÖTV Uygulamaları (2018KK-Enf. 201807-213)

ÖTV mükellefleri, istisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmez, ancak fatura bedeline dahil edilmeyen...