Kızılkaya Mutfak... Enişte hayatını kaybetti (2018KK-Enf. 201806-212)

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki iş insanı Tara’nın saat 19.25’te çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tara'nın cenaze töreni...
Kızıllkaya Enformasyon

Teminat Alacakları İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilemez

İhtiyati haciz, ‘’ icra işlemi ’’ değil, özel geçici hukuki koruma müessesi olup, ancak İcra ve İflas Kanunu’nun 257. Maddesindeki şartlar çerçevesinde sadece ‘’para alacakları’’ için...
Kızıllkaya Enformasyon

Uluslararası Taşımacılıkta Brokerlik Hizmetlerinde KDV Uygulaması Hakkkında (2018KK-Enf. 201806-210)

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 28.10.2016 tarih ve E.11353 sayılı “Uluslararası Taşımacılıkla Brokerlik Hizmetlerinde KDV Uygulaması" konulu yazısı ilgi sirkülerimiz ile...
Kızıllkaya Enformasyon

1882 Adet Ham Maddede Gümrük Vergileri Sıfırlanmıştır (2018KK-Enf. 201806-209)

Sanayicilerimizin üretim imkanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 01.07.2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, ülkemizde üretimi bulunmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergileri...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine, 25.06.2018 Tarihli Yönetmelik İle Yapılan Değişikliklerin Madde Bazında Karşılaştırılması (2018KK-Enf. 201806-208)

5 ilâ 8 inci maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu...
Kızıllkaya Enformasyon

ABD Ürünlerinde Vergiler Arttı (2018KK-Enf. 201806-207)

ABD menşeli 22 adet ürün grubunda yer alan birçok ürünün ithalatına Ek Mali Yükümlülük Getirildi. Buna göre, Petrolden elde edilen kok kömüründe yüzde 4 Taş kömürü, kok, kütük, odun gibi yakmaya mahsus ağaçlar, tıbbi görüntüleme cihazları gibi eşyaların...
Kızıllkaya Enformasyon

Ayçiçeği Gümrük Vergisinde Hareketlilik (2018KK-Enf. 201806-206)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 8/6/2018 tarihli ve 60751 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun...
Kızıllkaya Enformasyon

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2018KK-Enf. 201806-205)

Proje Bazlı Süper Devlet Teşvikleri Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlüğe girmektedir. Bugüne kadar 14 adet yatırım için proje bazlı teşvikler yürürlüğe...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2018KK-Enf. 201806-204)

Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine...