Kızıllkaya Enformasyon

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Merkez Bankası Duyurusu (2018KK-Enf. 201805-161)

5 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları...
Kızıllkaya Enformasyon

Akaryakıt Ürünlerinde 29 Mayıs 2018 tarihinden İtibaren Uygulanacak ÖTV Tutarları (2018KK-Enf. 201805-160)

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 29/5/2018 tarihinden itibaren aynı kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları...
Kızıllkaya Enformasyon

Yurtiçi Fuar Destekleri Hakkında (2018KK-Enf. 201805-159)

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/05/2018 tarih ve E.56005 sayılı ve “Yurtiçi Fuar Destekleri” konulu yazılarında özetle; 2014/4 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine...
Kızıllkaya Enformasyon

Önceden İhracat Şartı (2018KK-Enf. 201805-158)

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında un ihracatına ilişkin uygulamalarda "Önceden İhracat” (İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.) şartı içeren bazı Dahilde İşleme İzin Belge (DİİB)'lerinin taahhüt...
Kızıllkaya Enformasyon

Süs Bitkileri Haziran 2018 İthalat Referans Fiyatları (2018KK-Enf. 201805-157)

13 Temmuz 2015 tarihinde Bakanlıklarında düşük kıymetli süs bitkileri ithalatının önlenmesi konusunda gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Hollanda Flora Holland Süs Bitkileri Borsası’ndan alınan...
Kızıllkaya Enformasyon

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları (2018KK-Enf. 201805-156)

22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı...
Kızıllkaya Enformasyon

Barışmanın Koşulları Netleşti… 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ (2018KK-Enf. 201805-155)

Bu Tebliğin amacı; 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme...
Kızıllkaya Enformasyon

Markan Yoksa Aman… Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Aşağıdaki Eşyaları İthal Edenler, Bu Belgeleri de Getirmek Zorunda (2018KK-Enf. 201805-154)

18/07/2018 tarihinden itibaren 42.02, 42.03 tarife pozisyonları ve 61. 62. 63. 64. fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaya ilişkin yapılacak kayıt belgesi başvuruları, aşağıda...
Kızıllkaya Enformasyon

Vincent Reuter ICC Belçika'nın Yeni Başkanı Seçildi (2018KK-Enf. 201805-153)

Belçika'da iş dünyasında 2002 - 2017 yılları arasında Valon İşbirliği Teşkilatı (UWE) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2010 ve 2017 yılları arasında resmi Belçika ihracat kredi ajansı Credendo Yönetim Kurulu Başkanı...