Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…
Kızıllkaya Enformasyon

Bazı Demir Çelik Ürünlerine Soruşturma Açıldı (2018KK-Enf. 201804-108)

Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi...
Kızıllkaya Enformasyon

ÖTV Kanunu’nda 3824.99.96.90.68 GTİP’ine İlişkin Yapılan Değişiklik Ne Anlama Gelmektedir? (2018KK-Enf. 201804-107)

2014 yılında 3824.90.40.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan ve “Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler” olarak tanımlanan ÖTV’ye tabi eşya ithalatının 25.000 KG civarında olduğu...
Kızıllkaya Enformasyon
Kızıllkaya Enformasyon

ATR Dolaşım Belgelerinin Tasdik İşlemlerinin Elektronik Ortama Aktarılması (2018KK-Enf. 201804-105)

ATR Dolaşım Belgelerinin Tasdik işlemlerinin elektronik ortama aktarılması için çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda, 24.04.2018 tarihi itibariyle...
Kızıllkaya Enformasyon

Avrupa Birliği’nde Iprodione Limitlerinin Güncellenmesi (2018KK-Enf. 201804-104)

Avrupa Birliği’nde Iprodione limitlerinin güncellenmesi çalışmalarına ilişkin olarak FRUCOM’dan alınan söz konusu mesajda özetle...
Kızıllkaya Enformasyon

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması (2018KK-Enf. 201804-103)

T.C Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden: Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek...
Kızıllkaya Enformasyon

Çin, 2020’de Orta Asya Enerji İhracatının Yarısına Sahip Olacak (2018KK-Enf. 201804-102)

Uzmanlara göre Çin eğer mevcut yönelimini devam ettirirse 2020 yılına gelindiğinde Orta Asya enerji ihracatının yarısını elinde tutacak. Orta Asya’da bulunan büyük enerji potansiyelinin Rusya’nın...
Kızıllkaya Enformasyon

Alman Şirketleri Türkiye'den Parça Tedariğini Durdurdu (2018KK-Enf. 201804-101)

Türkiye-Almanya ilişkilerindeki iniş çıkışlı süreç, bazı Alman otomotiv şirketlerinin Türkiye kararına yansıdı. Alman şirketlerin yönetim kurullarınca Türkiye'ye dönük herhangi bir karar alınmamasına rağmen...
Kızıllkaya Enformasyon

Tarihte Bugün… (2018KK-Enf. 201804-100)

*1512, Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han tahta çıktı. *1800, Dünyanın en büyük kütüphanesi olan Kongre Kütüphanesi kuruldu...