Kızıllkaya Enformasyon

AB ile Türkiye gibi üye olmadan da yakın ilişki kurabiliriz (2018KK-Enf. 201802-10)

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının ardından...
Kızıllkaya Enformasyon

Macron: İngiltere ile Türkiye'ye benzer bir gümrük birliği mümkün (2018KK-Enf. 201802-09)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından İngiltere'yle bir gümrük birliğinin mümkün olabileceğini ifade ettiği...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrük Bölgesine Ulaşmamış Ürünler için Tareks Başvurusu (2018KK-Enf.-201802-08)

Halihazırda gümrük bölgesine ulaşmayan ürünlerin izin işlemleri için Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılıp yapılamayacağına ilişkin...
Kızıllkaya Enformasyon

Personel Eksikliği Nedeniyle TSE İşlemlerinde Yaşanan Aksamalar (2018KK-Enf.-201802-07)

Bilindiği üzere, daha önce de Genel Sekreterliğinize yaşanan sorunlar hakkında ilgi (a) ve (b) yazılarımızda konu dile getirilmiş olup, TSE'de cari işlemlerde sıkıntılar...
Kızıllkaya Enformasyon

Bazı Tekstil Ürünleri Aksesuarlarının İthal Edilebileceği Gümrükler Hakkında (2018KK-Enf.-201802-06)

27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş...
Kızıllkaya Enformasyon

İthalinde Eksik Vergi Ödenen Araçlarla İlgili Düzenleme (2018KK-Enf.-201802-05)

İthal araçların ithali aşamasında kıymet farkından ötürü eksik vergi ödenmesi sebebiyle, ilgililer hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre işlem...
Kızıllkaya Enformasyon

Pamuk Blokzincir Konsorsiyomu (2018KK-Enf.-201802-04)

Emtia ticareti ile iştigal eden ve tarım yazılımları üreten The Seam şirketi, global pamuk endüstrisi için bir ‘blokchain/blokzincir’ konsorsiyumu oluşturmakta
Kızıllkaya Enformasyon

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması (2012/3 sayılı Genelgede Değişiklik) 2018/3 Genelgesi (2018KK-Enf.-201802-03)

Yapılan ikincil ve sonradan kontroller sonucu eşyanın vergilendirme unsurlarında herhangi bir aykırılık olmamasına karşın...
Kızıllkaya Enformasyon

Torba Yasa Tasarısı (2018KK-Enf.-201802-02)

Torba tasarı'nın 19 maddesi komisyondan geçti. Torba tasarı'nın 19 maddesi daha TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti...