Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi...

26 Aralık 2017 Tarihli ve 30282 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı

26 Aralık 2017 Tarihli ve 30282 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı...

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete

21 Aralık 2017 Tarihli ve 30277 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete

14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

Halkalı Gümrük Müdürlüğünün adı Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak değişmiştir!

Halkalı Gümrük Müdürlüğünün adı Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak değişmiştir...