İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/26)   21 Kasım 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30247 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ…

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ?de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)?de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ   21 Kasım 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30247 TEBLİĞ Ekonomi…

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi ?16.11.2017?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi ?16.11.2017? TR340000170383 851981950000 GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 85.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN…

İkili Anlaşmalar, Protokoller Veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim Ve Korunma Önlemleri Hak.

16 Kasım 2017 Tarihli ve 30242 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında…