İthal ve yerli girdiler kullanılarak yapılan üretim neticesinde elde edilen ürünün satış bedeli üzerinden yapılan royalti ödemelerinin vergilendirilmesi hk.

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-13147 Tarih: 17/02/2016 T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-KDV.1-13147 17/02/2016 Konu : İthal…

KDV İade Alacaklarında Mahsup işlemlerinde ÖTV

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı :64994458-130[5500-4584]-E.E.139311 26.12.2016 Konu :Genel yazı 26.12.2016 / 139311 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA 04.10.2016 tarih ve 29847 no.lu Resmi Gazetede yayımlanarak…

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

16 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30009 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/3) MADDE…

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 4)?NDE DEĞİŞİKLİK

11 Mart 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30004 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 4)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…

İthalat Rejimi Kararına ek karar 8517.70.00.00.00 GTİP dipnot eklenmesi hk

İthalat Rejimi Kararına ek karar 8517.70.00.00.00 GTİP dipnot eklenmesi hk Tıklayınız home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170313.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170311.htm  

Gümrük İdarelerimizde yetkisiz iş takiplerinin önlenmesi hk

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Sayı : 76107777-100 Konu : İşlem Takip Kartları Hk. DAĞITIM YERLERİNE Bağlantı Gümrük İdarelerimizde yetkisiz iş takiplerinin önlenerek…

TIR Karnesi İşlemleri Genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 44873033-010.06.02 Konu : TIR Karnesi İşlemleri GENELGE (2017/?.) İlgi: 4/4/2011 tarihli ve 2011/5 sayılı Genelge. 1975 tarihli ?TIR Karneleri Himayesinde…

Konteyner ve Liman Takip Sistemi Genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 52856264-235 Konu : Konteyner ve Liman Takip Sistemi GENELGE (2017/ ) ?Konteyner ve Liman Takip Sistemi? kapsamında entegrasyonu tamamlanan…