Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü TAREKS Yeni Düzenleme

  http://www.mergumder.org.tr/_yuklenenDosyalar/_dernekDuyurulari/TC_Ekonomi_Bakanligi_Urun_Guvenligi_ve_Denetimi_Genel_Mudurlugu.pdf

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, İç Genelge

T.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Sayı : 42569461-010.06.01.00-E.83756 24.02.2017 Konu : İç Genelgeler Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5) Amaç ve kapsam MADDE 1 ? (1)…

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE…

SAYAÇ İŞLEMLERİ TEBLİĞİ

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SAYAÇ İŞLEMLERİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4) Amaç ve kapsam MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin…

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29987 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…

2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170222.htm