Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü TAREKS Yeni Düzenleme

  http://www.mergumder.org.tr/_yuklenenDosyalar/_dernekDuyurulari/TC_Ekonomi_Bakanligi_Urun_Guvenligi_ve_Denetimi_Genel_Mudurlugu.pdf

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, İç Genelge

T.C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Sayı : 42569461-010.06.01.00-E.83756 24.02.2017 Konu : İç Genelgeler Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5) Amaç ve kapsam MADDE 1 ? (1)…

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE…

SAYAÇ İŞLEMLERİ TEBLİĞİ

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SAYAÇ İŞLEMLERİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4) Amaç ve kapsam MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

23 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29988 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin…

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29987 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…

2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170222.htm