Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği konulu 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik (2017-3 sayılı GENELGE)

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği konulu 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik (2017-3 sayılı GENELGE)

KDV Kanunu 13(I) Maddesinin uygulanması

KDV Kanunu 13(I) Maddesinin uygulanması

Serbest Bölgede TEV Uygulaması

Serbest Bölgede TEV Uygulaması

Antrepoya konulan eşyaların giriş çıkış işlemleri kılavuzu

Antrepoya konulan eşyaların giriş çıkış işlemleri kılavuzu

İthalat Rejim Kararına Ek Karar 2017-9750

İthalat Rejim Kararına Ek Karar 2017-9750

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme hk

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme hk

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Konteyner ve Liman Takip Sistemi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Konteyner ve Liman Takip Sistemi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (12.01.2017 T. 29946 R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (12.01.2017 T. 29946 R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.01.2017 T. 29946 R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.01.2017 T. 29946 R.G.)