Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği konulu 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik (2017-3 sayılı GENELGE)

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği konulu 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik (2017-3 sayılı GENELGE)

KDV Kanunu 13(I) Maddesinin uygulanması

KDV Kanunu 13(I) Maddesinin uygulanması

Serbest Bölgede TEV Uygulaması

Serbest Bölgede TEV Uygulaması

Antrepoya konulan eşyaların giriş çıkış işlemleri kılavuzu

Antrepoya konulan eşyaların giriş çıkış işlemleri kılavuzu

İthalat Rejim Kararına Ek Karar 2017-9750

İthalat Rejim Kararına Ek Karar 2017-9750

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme hk

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme hk

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Konteyner ve Liman Takip Sistemi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Konteyner ve Liman Takip Sistemi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (12.01.2017 T. 29946 R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) (12.01.2017 T. 29946 R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.01.2017 T. 29946 R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.01.2017 T. 29946 R.G.)