Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/8 Sayılı Genelgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Tehlikesiz Atık İhracat İzni belgesinin Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)

BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Tehlikesiz Atık İhracat İzni belgesinin 03.03.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0900 (TPS-ÇŞB Tehlikesiz Atık İhracat İzni) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16746278360889000001/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda ?Belge Referans No? ve ?Belge Tarihi? alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Eki tıklayınız

EK1