Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/5 Sayılı Genelgesi (Borsa İstanbul A.Ş. tarafından verilen belgelerin Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)

 Açıklama;

 BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, “89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2. ve 7. maddeleri? gereğince verilen belgelerin 08.03.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0894 (TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Altın ve Gümüş)), 0895 (TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Standart Dışı Altın ve Gümüş)), 0896 (TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Platin ve Paladyum)), 0897 (TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Stand Dışı Platin ve Paladyum)), 0898 (TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı (Kıymetli Taşlar)) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek:16545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda ?Belge Referans No? ve ?Belge Tarihi? alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Eki tıklayınız

ek1