2016/3 sayılı Genelge “Bazı eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden ;  Ekte ki listede kayıtlı  eşyaların  sınıflandırılmasına ilişkin olarak iş bu Genelge tarihi itibariyle(11.03.2016 TARİH)   karşılarında belirtilen  sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Eki tıklayınız :    SINIFLANDIRMA