Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı(2016-16)

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı(2016-16)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2014/17 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 2016-22

2014/17 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 2016-22

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2016/18) (KDGM)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2016/18) (KDGM)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No 78)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No 78)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 61)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 61)

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ve Nihai Kullanım hk

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ve Nihai Kullanım hk

Türkmenistan Menşe Belgelerinin Kullanımı

Türkmenistan Menşe Belgelerinin Kullanımı