Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Menşe Belgelerinin Kullanım Alanları 2016/17 genelge

Menşe Belgelerinin Kullanım Alanları 2016/17 genelge

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/11)

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/11)

YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI

YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI

Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No 24)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No 24)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar(2016-9495)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar(2016-9495)

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (2016-9542)

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (2016-9542)

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin iki numaralı (c) bendi hk

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu GÜNCELLENDİ

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu GÜNCELLENDİ

Gümrük Genel Tebliği (Onaylanmış Kişi Statüsü) (Sıra No 1) Değişiklik yapıldığı (Seri No 4)

Gümrük Genel Tebliği (Onaylanmış Kişi Statüsü) (Sıra No 1) Değişiklik yapıldığı (Seri No 4)