Menşe Belgelerinin Kullanım Alanları 2016/17 genelge

Menşe Belgelerinin Kullanım Alanları 2016/17 genelge

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/11)

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/11)

YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI

YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI

Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No 24)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No 24)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar(2016-9495)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar(2016-9495)

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (2016-9542)

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (2016-9542)

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin iki numaralı (c) bendi hk

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu GÜNCELLENDİ

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu GÜNCELLENDİ

Gümrük Genel Tebliği (Onaylanmış Kişi Statüsü) (Sıra No 1) Değişiklik yapıldığı (Seri No 4)

Gümrük Genel Tebliği (Onaylanmış Kişi Statüsü) (Sıra No 1) Değişiklik yapıldığı (Seri No 4)