Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No 1)

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No 1)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

TS 1023-2 CIVATALAR - BÖLÜM 2: HAVŞA - MERCİMEK BAŞLI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/12)

TS 1023-2 CIVATALAR - BÖLÜM 2: HAVŞA - MERCİMEK BAŞLI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2016/12)

TS EN ISO 4034 Altıköşe Normal Somunlar (Stil: 1) - Mamul Kalitesi C (ISO 4034:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/9)

TS EN ISO 4034 Altıköşe Normal Somunlar (Stil: 1) - Mamul Kalitesi C (ISO 4034:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/9)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (Seri No:2) Taslağı

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (Seri No:2) Taslağı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/38) (24.09.2016 t. 29837 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/38) (24.09.2016 t. 29837 s. R.G.)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 15)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 15)

TSE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ

TSE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ

Konteyner ve Liman Takip MERSIN LIMANDA başlayacağı hk

Konteyner ve Liman Takip MERSIN LIMANDA başlayacağı hk