T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nün ''Parsiyel Konteyner'' Konulu Yazısı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nün ''Parsiyel Konteyner'' Konulu Yazısı

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7)

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33) (11.08.2016 t. 29798 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33) (11.08.2016 t. 29798 s. R.G.)

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünun ?Analizi Yapılabilen Eşya Listesi

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünun ?Analizi Yapılabilen Eşya Listesi

Tarife kontenjanı açılması, yeni talepler, itirazlar

Tarife kontenjanı açılması, yeni talepler, itirazlar

Eski yıllara ait, 500 TL ve altındaki teminat mektupları

Eski yıllara ait, 500 TL ve altındaki teminat mektupları

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu değişiklikler

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu değişiklikler

Kore Gümrük İdaresi'nce düzenlenen menşe şahadetnamelerindeki değişiklikler

Kore Gümrük İdaresi'nce düzenlenen menşe şahadetnamelerindeki değişiklikler

TS 6269 (Nisan 2015) Standardının(TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı) revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar

TS 6269 (Nisan 2015) Standardının(TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı) revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar