Ticari Fuar İçin Muafen İthal Edilen Eşya Hakkında

Ticari Fuar İçin Muafen İthal Edilen Eşya Hakkında

Antrepodan Transiti Yasak Eşya

Antrepodan Transiti Yasak Eşya

İhracat Beyannamelerinin Kapanması

İhracat Beyannamelerinin Kapanması

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)?DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)?DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/3)

Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.08.2016 tarihli ve 18249232 sayılı yazısı

Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.08.2016 tarihli ve 18249232 sayılı yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2016 tarihli ve 18283734 sayılı yazısı (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun-Uzlaşma Talepleri Hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2016 tarihli ve 18283734 sayılı yazısı (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun-Uzlaşma Talepleri Hk.)

TSE GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/9)

TSE GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/9)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ