Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

KOCAELİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETE GİRMESİ

KOCAELİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETE GİRMESİ

BTB başvurularının incelenmesi hk.

BTB başvurularının incelenmesi hk.

Elektrik Süpürgesi, Motor, Klimaların Denetim Rehberi

Elektrik Süpürgesi, Motor, Klimaların Denetim Rehberi

ABD / AD İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

ABD / AD İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/25) (21.07.2016 t. 29777 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/25) (21.07.2016 t. 29777 s. R.G.)

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı konulu yazısı

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı konulu yazısı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016-26) (19.07.2016 t. 29775 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016-26) (19.07.2016 t. 29775 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32) (14.07.2016 t. 29770 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32) (14.07.2016 t. 29770 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31) (14.07.2016 t. 29770 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31) (14.07.2016 t. 29770 s. R.G.)