İhracatçı firmaların, DİİB/Dİİ ihracat taahhütlerinin kapatılması gerekli olan belgeler hk (EKSİK KURUM BELGELERİ)

İhracatçı firmaların, DİİB/Dİİ ihracat taahhütlerinin kapatılması gerekli olan belgeler hk (EKSİK KURUM BELGELERİ)

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/6) (CE Tebliği kapsamındaki ürünlerin fiili denetimlerinde ithalat dosyasının laboratuvara gönderilmesi)

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/6) (CE Tebliği kapsamındaki ürünlerin fiili denetimlerinde ithalat dosyasının laboratuvara gönderilmesi)

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) (29.06.2016 t. 29757 s. R.G.)

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) (29.06.2016 t. 29757 s. R.G.)

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) (29.06.2016 t. 29757 s. R.G.)

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) (29.06.2016 t. 29757 s. R.G.)

TÜM ULUSUMUZUN BAŞI SAĞOLSUN!

İstanbul Atatürk Havalimanı?nda meydana gelen terör saldırısında,  41 vatandaşımızı şehit düştüğü, 239 kişinin de yaralandığı TERÖR saldırıyı KINIYORUZ  ve  LANETLİYORUZ. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü…

Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8972 (28.06.2016 t. 29756 s. R.G.)

Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8972 (28.06.2016 t. 29756 s. R.G.)

Türkiye Şili STA Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşei Tespiti Hk Yönetmelikte Değişiklik

Türkiye Şili STA Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşei Tespiti Hk Yönetmelikte Değişiklik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)