İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi (Nakit Kontrolleri)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi (Nakit Kontrolleri)

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/1) (2016/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan standartlar kapsamı ürünlerin denetim usul ve esasları

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/1) (2016/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan standartlar kapsamı ürünlerin denetim usul ve esasları

Gümrükler Genel Müdürlüğü ''Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

Gümrükler Genel Müdürlüğü ''Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre Alması

Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre Alması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı (26.05.2016 t. 29723 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı (26.05.2016 t. 29723 s. R.G.)

Antrepolarda Elleçleme

Antrepolarda Elleçleme

2 Seri Nolu YGM Tebliğ Değişikliği yürütülmesinin iptali

2 Seri Nolu YGM Tebliğ Değişikliği yürütülmesinin iptali

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuat Değişikliği

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuat Değişikliği