Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi (Nakit Kontrolleri)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi (Nakit Kontrolleri)

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/1) (2016/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan standartlar kapsamı ürünlerin denetim usul ve esasları

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/1) (2016/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan standartlar kapsamı ürünlerin denetim usul ve esasları

Gümrükler Genel Müdürlüğü ''Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

Gümrükler Genel Müdürlüğü ''Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre Alması

Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre Alması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı (26.05.2016 t. 29723 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı (26.05.2016 t. 29723 s. R.G.)

Antrepolarda Elleçleme

Antrepolarda Elleçleme

2 Seri Nolu YGM Tebliğ Değişikliği yürütülmesinin iptali

2 Seri Nolu YGM Tebliğ Değişikliği yürütülmesinin iptali

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuat Değişikliği

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuat Değişikliği