3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3)

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23)

ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması

ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması

İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri

İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri

Nihai Kullanım İzin Belgesi Yükümlü Kılavuzu

Nihai Kullanım İzin Belgesi Yükümlü Kılavuzu

Geçiçi İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KANUN TASARISI

Geçiçi İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KANUN TASARISI

Mozambik Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında prosedürünü tamamladığı hk.

Mozambik Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında prosedürünü tamamladığı hk.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan (2016-19 Sayılı Genelge

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan (2016-19 Sayılı Genelge "Tek Pencere Sistemi- Nihai Kullanım İzni)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/14)) (21.04.2016 t. 29691 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/14)) (21.04.2016 t. 29691 s. R.G.)