Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Dilovasi Gümrük Müdürlüğü LARA Sistemi Müdürlük Emri

Dilovasi Gümrük Müdürlüğü "LARA Sistemi Müdürlük Emri

Gümrük Saymanlık Müdürlüklerinde Farklı Mesai Uygulaması

Gümrük Saymanlık Müdürlüklerinde Farklı Mesai Uygulaması

DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı Hk

DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı Hk

Hindistan tarafından Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması

Hindistan tarafından Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması

ÖZET BEYAN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

ÖZET BEYAN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasinin ATR ,EUR1 ,FORMA A EUR-MED ile ilgili Duyurusu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasinin ATR ,EUR1 ,FORMA A EUR-MED ile ilgili Duyurusu

2016/12 Sayılı Genelge (ÇŞB Metal Hurda İthalatçı Belgesi/Tehlikeli Atık İhracat İzin yazısının Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması)

2016/12 Sayılı Genelge (ÇŞB Metal Hurda İthalatçı Belgesi/Tehlikeli Atık İhracat İzin yazısının Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Götürü Teminatlara İlişkin Sorgulama

Götürü Teminatlara İlişkin Sorgulama