Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Yem ve Gübrelerde Katma Değer Vergisi İstisnası ile ilgili Özelge

Yem ve Gübrelerde Katma Değer Vergisi İstisnası ile ilgili Özelge

"Minik Ellerden Büyük İşler Tohumdan Fidana" Projesi

Elektronik atık geri dönüşümü kapsamında tohum bağışlanmıştır. Bu tohumlar "Minik Ellerden Büyük İşler Tohumdan Fidana" projesi aracılığı ile Türkiye genelinde öğrencilere hediye edilecektir.  

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 137) (27.02.2016 t. 29637 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 137) (27.02.2016 t. 29637 s. R.G.)

Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı? (LARA)

Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı? (LARA)

1 nisandan itibaren lityum iyon piller uçaklarda yasaklanıyor

1 nisandan itibaren lityum iyon piller uçaklarda yasaklanıyor

Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2016/8435 (26.02.2016 t. 29636 s. R.G.)

Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2016/8435 (26.02.2016 t. 29636 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 136) (26.02.2016 t. 29636 s. R.G.)

: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 136) (26.02.2016 t. 29636 s. R.G.)

Gümrük Tarife Cetveli eşyanın yeri , Tarife nasıl belirleme Eğitimi

Gümrük Tarife Cetveli eşyanın yeri , tarife nasıl belirleme Eğitimi