Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)(2018KK-ENF. 201812-265)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/1

"Mesleki Gelişim Projesi" Eğitim Programı Kapsamında Katılımcılara Sertifikaları Dağıtıldı

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler”konulu mevzuat eğitimini başarı ile tamamlamıştır…

Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması

Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması

Gümrük Operasyon Mevzuatı Eğitimi - 2

Müşteri Temsilcilerimize, Gümrük Müşaviri Kerim YILMAZ  Bey tarafından "Gümrük Operasyon Mevzuatı 2 " eğitimi verilmiştir. Bu eğitimde Kişisel  ve Mesleki gelişim eğitimi yanı sıra Yönetim becerileri , analitik karar verme…

Cezayir'in 2016 Yılı İthalat Kotaları

Cezayir'in 2016 Yılı İthalat Kotaları

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ (27 Ocak 2016 / 29606 Sayılı Resmî Gazete)

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ (27 Ocak 2016 / 29606 Sayılı Resmî Gazete)

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.01.2016 t. 29605 s. R.G.)

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.01.2016 t. 29605 s. R.G.)

3921.90.60.00.11 ve 3921.90.60.00.12 G.T.İ.P numaralı ürünlere uygulanacak KDV oranı

3921.90.60.00.11 ve 3921.90.60.00.12 G.T.İ.P numaralı ürünlere uygulanacak KDV oranı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan TR160000150028 referans numaralı BTB İptali

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "TR160000150028 referans numaralı BTB İptali"

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrükler Genel Müdürlüğü "Suriye'ye Şeker Transiti"

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 134)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 134)