Transit beyannamesine fatura eklenmesi? başlıklı 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük idaresine ibrazı gereken faturanın yurtdışında düzenlendiği ve asıl sorumlusunca orijinal faturanın ibraz edilemediği durumda, kuvvetli şüphe ve ihbar halleri dışında, Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesinde belirtilen ve faturalarda bulunması zorunlu bilgileri içeren fatura örneği, e-posta yoluyla temin edilmiş fatura veya proforma faturaya istinaden işlem yapılır. Proforma faturaya istinaden işlem yapılması durumunda fatura aslı ya da örneğinin 15 gün içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.?
EK :    2016-1 genelge