Muafiyetler ve istisnalar     bölümüne   5 FIKRA EKLENMİŞTİR.

5)29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

Fiili denetim   BÖLÜMÜNE 6 FIKRA EKLENMİŞTİR.

(6) TAREKS?e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS?te ilan edilir.

 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı      BÖLÜMÜNE        3.ve 4. FIKRA EKLENMİŞTİR.

(3) 2009/15481 sayılı BBK Karar?ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 109115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 no?lu hanesine kaydedilir.

(4) Ek-2?de belirtilen ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip, TAREKS referans numarası yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın, ?Tek Pencere Sistemi? çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 20 haneli kod aranır.

 

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek-1 de yer alan ?İthalatta Denetlenen Ürünlerin Tabi Oldukları Yönetmelikler? listesine aşağıdaki yönetmelikler eklenmiştir.

ÜRÜN GRUBU YETKİLİ KURULUŞ İLGİLİ YÖNETMELİK
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (ATEX)
Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESIGN )
Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ)
Şişme Botlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gezi Tekneleri Yönetmeliği

 

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek-2 de yer alan ?DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ? listesine aşağıdaki maddeler bu sene eklenmiştir.

G.T.İ.P. Madde Adı İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları Makine
8427.20.19.00.00 Diğerleri Makine
8427.20.90.00.00 Diğerleri Makine
8461.50.11.00.00 Testeresi daire şeklinde olanlar Makine
8461.50.19.00.00 Diğerleri Makine
8462.21.10.00.00 Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Makine
8462.21.80.00.00 Diğerleri Makine
8462.29.91.00.00 Hidrolik Makine
8462.39.99.00.11 Makasla kesme tezgahları Makine
8462.41.10.00.11 Zımbalı kesme tezgahları Makine
8462.41.10.00.12 Presler Makine
8462.41.10.00.19 Diğerleri Makine
8467.22.10.00.00 Zincir testereler Makine
8467.22.30.00.00 Dairesel testereler Makine
8477.10.00.00.00 Enjeksiyon makinaları (Plastik) Makine
8504.40.84.90.00 Diğerleri LVD,EMC
8504.40.88.90.00 Diğerleri LVD,EMC
8513.10.00.10.00 Madenciler için emniyet lambaları ATEX
8513.10.00.90.00 Diğerleri (yalnız şarjlı el fenerleri) LVD,EMC
8903.10.10.00.00 Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler Gezi Tekneleri Yönetmeliği
8903.10.90.00.00 Diğerleri Gezi Tekneleri Yönetmeliği
9405.50.00.81.00 Maden ocaklarında kullanılan lambalar ATEX

Tebliğin GEÇİCİ MADDE 1 (2) hükmü gereğince GTİP?ler 8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP?leri hariç olmak üzere yeni eklenen bu ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek-2 de yer alan ?DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ? listesindeki aşağıdaki maddeler için İlgili Yönetmelik değişmiştir.

G.T.İ.P. Madde Adı İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER (2015 YILI) İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER (2016 YILI)
8414.40.10.00.11 Vidalı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.10.00.12 Pistonlu olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.10.00.19 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.90.00.11 Vidalı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.90.00.12 Pistonlu olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.90.00.19 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde(self contained) Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler(split sistem) Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8415.81.00.90.00 Diğerleri Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8415.82.00.90.00 Diğerleri Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8415.83.00.90.00 Diğerleri Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8501.52.20.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç) LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
8501.52.30.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç) LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
8501.52.90.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç) LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
8501.53.81.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç) LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
8504.40.30.90.00 Diğerleri LVD LVD,EMC
8504.40.55.90.00 Diğerleri LVD LVD,EMC
8504.40.82.90.00 Diğerleri LVD LVD,EMC
8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8508.11.00.00.19 Diğerleri LVD,EMC LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8508.19.00.00.00 Diğerleri LVD,EMC LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8508.60.00.00.00 Diğer elektrik süpürgeleri LVD,EMC LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.21.92.00.00 Gerilimi 100 voltu geçenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.21.98.00.00 Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.22.90.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.22.90.00.13 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.22.90.00.14 Tüp şeklinde flamanlı ampuller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.22.90.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.92.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.92.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.92.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.98.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.98.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.10.00.11 Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.10.00.12 Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.10.00.13 Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.10.00.14 Doğrusal olmayan floresans ampuller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.90.00.11 Simit şeklinde olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.90.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.32.20.00.00 Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.32.90.00.00 Metal halitli ampuller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.39.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.41.00.00.00 Ark lambaları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.49.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN